بازار خراب است! نوسانات دلار

با توجه به نوسانات اخیر دلار و خارج شدن آمریکا از برجام، بازار به شدت دچار التهاب شده است.بسیاری از کارخانه ها فروش خود را قطع کرده اند، دلیل این است که خرید مواد خام با این وضعیت دلار که لحظه ای در حال تغییر است با مشکل روبه رو می شود، کارخانه نیز مجبور به قطع فروش محصولات خود تا مشخص شدن قیمت دلار و ثابت شدن آن میشود.

 

بسیاری از مردم از فروشنده ها و مغازه داران گله دارند که چرا در این وضعیت اجناس که خود را به قیمت قبل و ارزانتر خریدید در این وضعیت ارزان و به قیمت قبل نمیفروشید؟! مسئله اینجاست که هر فروشی که انجام میشود و جنسی از مغازه خارج میشود باید جایگزین نیز داشته باشد، برای این جایگزینی مغازه دار باید محصول را به قیمت جدید خرید کند.

برای مثال مغازه دار جنسی را 9 هزار تومان از قبل خریده باشد و با هزار تومان سود به قیمت 10 هزار تومان می فروشد، در نوسانات اخیر بازار که هر لحظه در حال افزایش است برای جایگزینی جنس موردنظر، مغازه دار باید جنس را به قیمت 13 هزار تومان بخرد در این حالت مغازه دار 3 هزار تومان ضرر میکند چرا؟! چون با 10 هزار تومانی که دارد باید 3 هزار تومان نیز از خود گذاشته و جنس را خریداری کند. اگر مغازه دار اینکار را ادامه دهد صددرصد ورشکست خواهد شد!

چه می شود؟!

اگر دلار به 6 یا 7 هزار تومان برسد و ریال ما همچنان بی ارزش شود به احتمال خیلی زیاد اجناس شرکتها 30 یا 40 درصد افزایش خواهند داشت . این قیمت تا زمانیست که قیمت دلار در 6 یا 7 هزار تومان ثابت شود و تغییرات نداشته باشد.

ولی اگر همچنان بازار به همین شکل باشد پیش بینی ای که میتوان کرد این است که خیلی ها ورشکست میشود!

 

به امید روزی بهتر…