tamas

مدیریت: فرهاد ترابی

بازرگانی تک ایران در سال 1370در زمینه فروش تاسیسات ساختمان در بزرگترین مرکز فروش تاسیسات ساختمان تهران واقع در

شاد آباد – مجتمع تجاری 17 شهریور فعالیتش را آغاز نمود. شعار مشتری مداری مجموعه باعث شد مجموعه مذکور به یکی از

بزرگترین گروه فروشتاسیسات ساختمان تهران و کشور مبدل گردد هم اکنون بازرگانی تک ایران با داشتن بیش از 25 نمایندگی از

تولیدکنندگان و وارد کنندگان مطرح کشور مشغول به توزیع و فروش تاسیسات ساختمان و ارائه خدمات مربوط به آن است.