فروش نیوپایپ و آذین دوباره نقدی شد!

وقتی فروش از طرف کارخانه نقدی میشود یعنی فروش به کل قطع میشود و فقط با پرداخت نقدی در همان لحظه انجام میشود. به سبب این موضوع از طرف کارخانه، این دو محصول احتمال اینکه افزایش قیمت 10 تا 20 درصدی داشته باشد زیاد است. فروشگاه تک ایران نیز تا اطلاع ثانوی این محصولات را بدون تخفیف و نقدی عرضه میکند.

 

روح بازار خراب است!