لوله های فاضلابی چسبی

لوله های فاضلابی چسبی

2dd6529f_e221_4e99_9819_59bf16bb714a_850x600

لوله های فاضلابی چسبی استاندارد ISIRI 9119 و EN 1329

قطر (میلیمتر)

Diameter (mm)

ضخامت (میلیمتر)

Wall thickness (mm)

موارد مصرف

63

3

B روی کار

75

3

BD زیر یا روی کار

90

3

BD زیر یا روی کار

110

3.2

BD زیر یا روی کار

125

3.2

BD زیر یا روی کار

160

3.2

B روی کار

160

4

BD زیر یا روی کار

200

3.9

B روی کار

200

4.9

BD زیر یا روی کار

250

4.9

B روی کار

250

6.2

BD زیر یا روی کار

315

6.2

B روی کار

315

7.7

BD زیر یا روی کار