لیست قیمت پمپ پنتاکس Pentax

(آخرین بروز رسانی 1393/06/01)

لیست قیمت الکتروپمپ‏  مارک Pentax ساخت ایتالیا

Pentax

برای دریافت قیمت دقیق تماس بگیرید.

pentax-combimed-pic

جهت اطلاع از تخفیف های ارائه شده و همچنین خرید محصولات می توانید با ما تماس بگیرید و اقدام به خرید نمایید. 

جهت خرید به صورت عمده نیز می توانید به صورت تلفنی با ما تماس حاصل فرمایید.

66675056-7          66671637-8             66692024                       66690664

 

قیمت
(ریال)

دهانه خروجی
(اینچ)

دهانه
ورودی
(اینچ)

حداکثر آبدهی
(m3/h)

حداکثر ارتفاع
(m)

قدرت
(hp)

نوع پمپ

مدل

ردیف

1,672,000

1

1

2/4

35

0.5

پنتاکس کوچک تک ‏فاز

PM45

1

2,200,000

1

1

2/4

35

0.5

بوستر کامل پنتاکس کوچک

PM45/S

2

2,400,000

1

1

3

61

1

پمپ 61 متری تک ‏فاز

PM80

3

3,490,000

1

1

3/6

47

1

جتی تک ‏فاز واسطه آلومینیوم

CAM100/50

4

3,600,000

1

1

3/6

47

1

جتی تک ‏فاز واسطه چدن

CAM100/00

5

4,750,000

1

1

3/6

47

1

بوستر کامل جتی تک ‏فاز

CAM100/00/S

6

3,300,000

1

1

3

43

1

جتی استیل یک اسب

INOX100

7

3,260,000

1

1

6/3

33

1

بشقابی تک ‏فاز

CM100/00

8

3,200,000

1

1

6/3

33

1

بشقابی تک ‏فاز

CM100/50

9

3,850,000

1

1

6/3

33

1

بوستر کامل بشقابی

CM100/00/S

10

3,600,000

1

1

6/3

33

1

بشقابی تک ‏فاز

CM100/01

11

5,840,000

1

1

6/3

40.5

1.5

بشقابی تک ‏فاز

CM160/01

12

4,350,000

1

1

6/3

33

1

بشقابی – سه‏ فاز

CMT100/00

13

5,640,000

1

1

6/3

40.5

1.5

بشقابی – سه ‏فاز

CMT160/01

14

5,840,000

1

1

7/2

50.5

2.2

بشقابی – سه ‏فاز

CMT210/01

15

6,450,000

1

1

8/4

58.5

3

بشقابی – سه ‏فاز

CMT310/01

16

11,130,000

 ¼1

2

15

48

4

بشقابی – سه‏ فاز

CMT400

17

11,670,000

¼1

2

18

56.1

5.5

بشقابی – سه‏ فاز

CMT550

18

3,890,000

1

¼1

2/1

40

1

دو لول تک ‏فاز

AP100/00

19

7,100,000

1

¼1

3/6

50

2.2

دو لول تک‏ فاز

AP200/00

20

7,300,000

1

½1

5/4

60

1.5

کله‏ گلابی تک‏ فاز

CAB150/00

21

7,390,000

1

½1

7/2

61

2.2

کله‏ گلابی تک‏ فاز

CAB200/00

22

7,890,000

1

½1

8/4

64

3

کله‏ گلابی تک ‏فاز

CAB300/01

23

7,250,000

1

½1

7/2

61

2.2

کله‏ گلابی سه ‏فاز

CABT200/0

24

3,360,000

¼1

½1

16/8

20

1

پنج به چهار تک ‏فاز

CR100/00

25

3,630,000

1

1

2/7

53

1

سوپاپ سرخود تک‏ فاز

MD100

26

 

 

لیست قیمت الکتروپمپ‏ مارک Pentax ساخت ایتالیا

قیمت
(ریال)
دهانه خروجی
(اینچ)
دهانه
ورودی
(اینچ)

حداکثر آبدهی (m3/h)

حداکثر ارتفاع (m)

قدرت
(hp)

نوع پمپ (دو پروانه)

مدل ردیف
4,260,000 1 1 4.5 42 1  تک ‏فاز CB100/00 1
4,510,000 1 1 4.5 42 1 برنجی- تک‏ فاز CB100/01 2
5,940,000 1 6 53 1.5  تک‏ فاز CB160/00 3
6,840,000 1 6 53 1.5 برنجی- تک‏ فاز CB160/01 4
6,690,000 1 7.5 58 2 تک ‏فاز CB210/00 5
7,410,000 1 7.5 58 2 برنجی- تک‏ فاز CB210/01 6
12,080,000 12 66.9 4 تک‏ فاز CB400/00 7
13,200,000 12 66.9 4 برنجی- تک‏ فاز CB400/01 8
4,180,000 1 1 4.5 42 1 سه‏ فاز CBT100/00 9
4,510,000 1 1 4.5 42 1 برنجی – سه ‏فاز CBT100/01 10
5,350,000 1 6 53 1.5 – سه‏ فاز CBT160/00 11
5,760,000 1 6 53 1.5 برنجی- سه ‏فاز CBT160/01 12
6,850,000 1 7.5 58 2 سه‏ فاز CBT210/00 13
7,150,000 1 7.5 58 2 برنجی – سه‏ فاز CBT210/01 14
7,380,000 1 9 64 3 سه‏ فاز CBT310/00 15
7,810,000 1 9 64 3 برنجی- سه‏ فاز CBT310/01 16
8,650,000 12 66.9 4 سه‏ فاز CBT400/00 17
9,100,000 12 86.9 4 برنجی- سه ‏فاز CBT400/01 18
13,160,000 12 78.7 5.5 سه‏ فاز CBT600/00 19
13,770,000 12 78.7 5.5 برنجی- سه‏ فاز CBT600/01 20
16,280,000 15 90 7.5 سه ‏فاز CBT751/00 21
17,120,000 15 90 7.5 سه ‏فاز CBT751/01 22
22,880,000 2 30 77 7.5 سه‏ فاز CBT800 23
23,440,000 2 30 86.4 10 سه‏ فاز CBT1000 24
25,200,000 2 30 93.6 12.5 سه‏ فاز CBT1250 25
2,700,000 2 36 98.7 15 سه ‏فاز CBT1500 26
5,740,000 9 39.5 1.5 تک ‏فاز MB150/00 27
5,840,000 9 43 2.2  تک ‏فاز MB200/00 28
5,820,000 12 49 3  سه ‏فاز MBT300/00 29

 

لیست قیمت الکتروپمپ‏ های مارک Pentax ساخت ایتالیا

قیمت(ریال)

دهانه خروجی (اینچ)

دهانه ورودی (اینچ)

حداکثر آبدهی
(m3/h)
حداکثر ارتفاع
(m)
قدرت
(hp)
نوع پمپ مدل ردیف
6,080,000 2 2 30 24.5 1.5 1.5 اسب ارتفاع بالا تک ‏فاز CH150 1
6,330,000 2 2 30 28 2 دو اینچ دو اسب ارتفاع بالا تک‏ فاز CH200 2
10,460,000 2 2 30 33.5 3 سه اینچ اسب ارتفاع بالا تک ‏فاز CH300 3
5,980,000 2 2 30 28 2 دو اینچ دو اسب ارتفاع بالا سه ‏فاز CHT200 4
6,180,000 2 2 30 33.5 3 دو اینچ سه اسب ارتفاع بالا سه‏ فاز CHT300 5
11,620,000 2 3 42 31.5 4 چهار اینچ اسب ارتفاع بالا سه ‏فاز CHT400 6
12,790,000 2 3 42 37 5.5 دو اینچ پنج و نیم اسب ارتفاع بالا سه ‏فاز CHT550 7
5,370,000 3 3 62 11.6 1.5 سه اینچ یک و نیم اسب CL150/3 8
5,760,000 3 3 62 13.6 2 سه اینچ دو اسب تک ‏فاز CL200/3 9
4,110,000 2 2 18 12.6 1 دو اینچ یک اسب تک ‏فاز CS100/2 10
5,080,000 2 2 48 12.3 1.5 دو اینچ یک و نیم اسب تک ‏فاز CS150/2 11
4,980,000 2 2 18 17.5 1 دو اینچ یک اسب تک ‏فاز CSB100/2 12
5,160,000 2 2 24 21.5 1.5 دو اینچ یک و نیم اسب تک ‏فاز CSB150/2 13
5,160,000 2 2 54 13.8 2 دو اینچ دو اسب تک ‏فاز CS200/2 14
8,460,000 3 3 54 14.2 2 سه اینچ دو اسب تک ‏فاز CS200/3 15
9,040,000 3 3 60 17.5 3 سه اینچ سه اسب تک‏ فاز CS300/3 16
9,560,000 3 3 72 21.5 4 سه اینچ چهار اسب تک ‏فاز CS400/3 17
10,700,000 4 4 96 13.5 4.5 چهار اینچ چهار و نیم اسب تک ‏فاز CS450/4 18
4,700,000 2 2 48 12.3 1.5 دو اینچ یک و نیم اسب سه‏ فاز CST150/2 19
4,950,000 2 2 54 13.8 2 دو اینچ دو اسب سه‏ فاز CST200/2 20
8,580,000 3 3 60 17.5 3 سه اسب سه اینچ سه‏ فاز CST300/3 21
8,930,000 3 3 72 21.5 4 چهار اسب سه اینچ سه‏ فاز CST400/3 22
10,020,000 4 4 96 13.5 4 چهار اسب چهار اینچ سه ‏فاز CST450/4 23
10,330,000 4 4 96 17 5.5 پنج و نیم اسب چهار اینچ سه ‏فاز CST550/4 24

 

لیست قیمت پمپ پنتاکس Pentax

 

لیست قیمت پمپ پنتاکس Pentax

 

لیست قیمت پمپ پنتاکس Pentax

 

لیست قیمت پمپ پنتاکس Pentax

 

لیست قیمت پمپ پنتاکس Pentax

 

لیست قیمت پمپ پنتاکس Pentax

 

لیست قیمت پمپ پنتاکس Pentax

 

لیست قیمت پمپ پنتاکس Pentax

 

لیست قیمت پمپ پنتاکس Pentax

 

لیست قیمت پمپ پنتاکس Pentax

 

لیست قیمت پمپ پنتاکس Pentax

 

لیست قیمت پمپ پنتاکس Pentax

 

لیست قیمت پمپ پنتاکس Pentax

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *