آرشیو ماهانه: ژوئن 2014

تبدیل

    مشخصات خصوصیات کاربردی قطر خارجی BD زیر یا روی کار (mm) ۶۳ * ۹۰ BD زیر یا روی کار (mm) ۶۳ * ۱۱۰ BD زیر یا روی کار (mm) ۹۰ * ۱۱۰ BD زیر یا روی کار (mm) ۱۱۰ * ۱۲۵