آرشیو برچسب های: لوله یکسر سوکت پوش فیت پلی ران تک ایران

لوله یکسر سوکت پوش فیت پلی ران

لوله یکسر سوکت پوش فیت پلی ران در سایز های ۴۰ ، ۵۰ ، ۷۰ ، ۱۰۰ ، ۱۲۵ و ۱۶۰ تولید میگردد و در هر سایز در طول های ۳۰ ، ۵۰ ، ۷۰ ، ۱۰۰ ، ۲۰۰ و ۳۰۰ سانتی متری وجود دارد و قابل سفارش است.   استاندارد های مرتبط با سیستم […]